Att ligga rätt på BMI-skalan är, kort och gott, en god idé. En hälsosam vikt ger normalt bättre hälsa och mindre risk för sjukdom. Vet du vilken BMI du har? Det kan du enkelt ta reda på med vår BMI-kalkylator. Tre enkla steg är allt som behövs. Använd vår BMI-kalkylator för att få en bild av hur du ligger till på skalan.

Hur räknar man ut BMI?

Förkortningen står för Body Mass Index. Idén är att man använder en formel där man delar vikten i kilo med längden i meter för att helt enkelt mäta mängden kilo i förhållande till kroppslängden. Tanken är att det finns ett hälsosamt medelvärde som man ska sträva efter för god hälsa.

Den exakta matematiska formeln är så här: kroppsvikt i kilo / kroppslängd i meter i kvadrat.

Det är såklart inte så enkelt att göra den här uträkningen lite snabbt så därför har vi en smart BMI-kalkylator här på sidan för dig att använda.

bild på en som tränar med hantlar för artikel om bmi-räknare

BMI-beräkning i tre enkla steg

Vi har tagit fram en BMI-räknare som snabbt visar ditt BMI-värde när du matar in kroppslängd och kroppsvikt. Den fungerar både för män och kvinnor. Det är ingen skillnad när det gäller formeln, beräkningen och skalorna.

Börja med att knappa in din vikt i kilogram i vår BMI-kalkylator. I nästa fält knappar du in din längd i meter, alltså till exempel 1,80 meter. Du kan sedan räkna ut BMI med knappen nedan och då visas ditt BMI-värde enligt den internationella skalan.

BMI-kalkylator

BMI-kalkylator
Så här tolkar du resultaten

Vår BMI-kalkylator berättar direkt för dig vad ditt resultat är enligt den traditionella skalan. Enligt denna finns fyra nivåer, eller gränser om man så vill, från underviktig till fetma. Det finns sedan naturligtvis grader inom de olika nivåerna, men för de flesta av oss är de inte särskilt intressanta.

Till exempel: Du väger 78 kg och är 1,80 m lång. Det ger dig ett BMI-värde på 24,1 och du anses då vara normalviktig. Skulle du väga fem kilo mer får du resultatet att du är överviktig.

Fungerar BMI-kalkylatorer för äldre personer?

Äldre personer tenderar att väga mer än yngre personer. Äldre tenderar också att behöva väga lite mer för att upprätthålla hälsan (lite av en gåta, men så är det!) Det innebär att traditionell BMI inte är optimalt för äldre även om det såklart kan ge viktiga indikationer. Mätning av midjemått kan vara ett bra alternativ.

BMI-tabell

Det finns som sagt fyra nivåer på BMI-skalan. Dessa kan enklast förklaras med hjälp av en tabell som utgår från en normalvikt och gränser uppåt och nedåt.

Under 18,5Underviktig
Mellan 18,5-25Normalviktig (normalt BMI)
Mellan 25-30Överviktig
Över 30Fetma

Om du har undervikt skadar det inte om du försöker öka lite i vikt. Att väga för lite är nämligen inte sunt för hälsan. Om du känner att du behöver råd och stöd på vägen finns den allmänna vården alltid tillgänglig.

Om du är normalviktig är du i ett bra läge förutsatt att du äter bra och rör på dig. Det kan dock vara bra att vara uppmärksam på om du närmar dig någon av gränserna mot undervikt respektive övervikt.

Med ett BMI på 25 eller mer ökar risken för ohälsa på grund av vikten. Mängden av motion och hur kosten ser ut är dock mycket viktiga parametrar. Börjar du närma dig 30 i Body Mass Index ökar risken för förhöjda blodfetter, ökat blodtryck med mera.

BMI för man och kvinna följer samma skala

Det är lätt att tro att det skulle finnas olika skalor för män och kvinnor när det gäller Body Mass Index men så är inte fallet. Det är exakt samma skala och tabell som används för båda könen. För barn tas emellertid åldern med i beräkningen. Benämningen är ISO-BMI.

För BMI barn är gränserna helt enkelt olika för olika åldrar. Det säger sig självt att exempelvis en tvååring kan ha ett (jämfört med vuxna) högt BMI utan att det är något problem. För allt som gäller barn och vikt är det dock viktigt att ta kontakt med sjukvården. Här ska man inte stirra sig blind på tabeller! Av den anledningen har vi ingen BMI-räknare barn här på sidan.

Vad är ett farligt midjemått?

Enligt forskningen löper du högre risk att drabbas av sjukdomar om du har ett midjemått som överstiger 80 cm (kvinnor) och 94 cm (män).

Nackdelar med Body Mass Index

Det säger sig självt att Body Mass Index är ett ganska trubbigt instrument. Det tar inte hänsyn till individuella skillnader i kroppssammansättning (och längd) och det mäter inte hur mycket av kroppsvikten som är fett.

Till exempel: En vältränad person med mycket muskelmassa kan mycket väl ha ett index på över 25, och då anses överviktig. Det är dock ingen som skulle tycka att hen är överviktig och förmodligen är hälsan alldeles utmärkt. På samma sätt kan en person med ett BMI på exempelvis 20 ha en mycket hög fettprocent och lite muskelmassa, med potentiella hälsobesvär som följd. 

Vad är den nya BMI-räknaren?

Body Mass Index-beräkningar gör att en lång person kan få högre index än en kort person, trots jämförbara kroppar. Ett nytt sätt att räkna tar mer hänsyn till det här faktumet. Det kallas ibland ny BMI. Skillnaderna i resultat blir dock i stort sett försumbara.

Midjemåttet kan vara ett bättre mått

Det är kroppsfettet som är det centrala i Body Mass Index och i andra typer av mätningar. Nyare forskning har visat på att det är midjemåttet och alltså fettet kring magen som är det som har störst negativ inverkan på hälsan. Många forskare och läkare förespråkar alltså att man mäter midjemått i förhållande till längd istället för att använda en BMI-kalkylator.

Sammanfattning

Med en BMI-kalkylator kan du mycket snabbt och mycket enkelt få en fingervisning kring om du är underviktig, normalviktig eller överviktig. Det handlar dock om just en fingervisning. Det är inte någon exakt vetenskap. Som vi har sett finns också andra mätmetoder, framför allt midjemåttet, att använda.

OBS! Inget i den här artikeln är medicinsk rådgivning. Vi litar på att du använder vår information på rätt sätt och inhämtar råd från medicinsk expertis om du känner att du behöver råd och stöd. 1177 är alltid en bra källa till både allmän information och vägar in i vården.

Pin It on Pinterest